Terapia par / małżeństw / rodzin

Jak przetrwać kryzys i narastające problemy w związku? Czy rozstanie to jedyne słuszne rozwiązanie? A może warto nawiązać dialog i spróbować odbudować relacje? Pary małżeńskie i pozostające w związkach nieformalnych nie muszą radzić sobie same z problemami – terapia par to skuteczne narzędzie mediacji, z którego korzysta coraz więcej osób na życiowym rozdrożu.

Czym jest terapia par?

Terapia par to forma psychoterapii dedykowana osobom przeżywającym kryzys w związku. Podstawowym narzędziem terapeutycznym jest dialog. Psychoterapeuta zachęca partnerów do szczerych wyznań, otwartego mówienia o swoich uczuciach oraz podjęcia próby mediacji. Jako obiektywny obserwator pomaga zrozumieć uczucia i potrzeby drugiej strony oraz wskazuje przyczyny konfliktu. Patrząc z boku na trudne relacje, pomaga wyciągać wnioski, powstrzymując się od jednoznacznych ocen.

Dobry psychoterapeuta nie naciska i nie zmusza stron do mówienia o uczuciach, ale tworzy atmosferę wzajemnego zrozumienia. Przechodząc przez kolejne etapy partnerskiego dialogu, stara się uświadomić osobom terapeutyzowanym, że pełne oczyszczenie jest możliwe dopiero po zmierzeniu się z problemem i uświadomieniu jego rangi. Prawidłowo przeprowadzona psychoterapia ma celu ustalenie nowych reguł funkcjonowania związku oraz doprowadzenie relacji partnerskiej do stanu równowagi.

Czy warto iść do psychoterapeuty?

Jeżeli czujesz, że w twoim związku nastąpił kryzys, tracisz porozumienie z partnerem i obawiasz się o dalszą wspólną przyszłość, warto skorzystać z pomocy terapeuty. Obiektywne spojrzenie osoby niezaangażowanej w twoją relację partnerską bywa bardzo odświeżające. Psychoterapeuta nie ocenia twojego postępowania, ani nie mówi ci, jak masz żyć. Jego rolą jest zdefiniowanie problemu oraz pomoc w stworzeniu fundamentów zdrowego związku partnerskiego.
Jeżeli czujesz, że twoje potrzeby nie są respektowane, nie odczuwasz satysfakcji ze współżycia, cierpisz z powodu braku wspólnych zainteresowań lub w twój związek wkradła się nuda, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Terapia par jest również dedykowana osobom, które wchodzą w nową relację i nie chcą popełniać starych błędów. Psychoterapia pomaga wyzwolić się od destrukcyjnych tendencji i zastąpić je reakcjami pozytywnymi.

Zmiana nieprawidłowych zachowań i porzucenie negatywnych komunikatów kierujących strategiami życiowymi to ogromne wyzwanie dla psychoterapeuty. Partnerzy muszą wykazać wolę zmianę i na nowo zdefiniować wzorce komunikacyjne. Terapia par (a także rodzin) ma na celu poprawę jakości codziennej komunikacji oraz nabycia umiejętności uważnego słuchania i mówienia. To dobry egzamin dla związku i sposób na zbudowanie relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu.