Poradnia logopedyczna

W ramach terapii logopedycznej świadczymy usługi medyczne dla dorosłych i dla dzieci:

  • ćwiczenia mowy po schorzeniach neurologicznych (choroba Parkinsona, wylew, udar)
  • terapia afazji, jąkania
  • wspomaganie wad wymowy u osób z aparatami ortodontycznymi
  • logopeda artystyczny
  • terapia logopedyczna niemowląt
  • nauczanie mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym

Personel przyjmujący w poradni logopedycznej:

  • Urszula Karpińska: magister oligofrenopedagogiki, od 1985r. również logopeda. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym, w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Od 2013 r. zatrudniona w przychodni Neo-Medica w Żyrardowie. Zajmuje się korygowaniem błędów dykcji związanych z niedoćwiczeniem narządów artykulacyjnych, afazją ruchową i sensoryczną.
  • Katarzyna Jakubczak: absolwentka studiów logopedycznych na kierunku pedagogika specjalna oraz absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej APS w Warszawie. Dodatkowo ukończyła również studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki. Od kilku lat pracuje jako logopeda w placówkach oświatowych oraz medycznych. Prowadzi także prywatną praktykę logopedyczną.
  • Patrycja Drews: logopeda, pedagog specjalny, protetyk słuchu. Autorka projektu Zintegrowane Centrum Rozwoju oraz kwartalnika Logo Magazyn Kreatywnego Logopedy. Współpracuje z placówkami oświatowymi i medycznymi.

Świadczenia medyczne w ramach NFZ i prywatnie, w poradni lub w domu pacjenta.