Oferta

Świadczenia na NFZ

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:

 • lekarz psychiatra dzieci i młodzieży (bez skierowania)
 • psycholog (wymagane skierowanie do „Psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego”, np. od lekarza POZ lub innego specjalisty)
 • psychoterapueta (kieruje lekarz psychiatra lub psycholog)
 • psychoterpaueta rodzinny (kieruje lekarz psychiatra lub psycholog)

Poradnia Logopedyczna:

 • logopeda (wymagane skierowanie: „Do Poradni Logopedycznej”)
 • rehabilitacja logopedyczna w domu pacjenta (np. dla pacjentów po udarze mózgu, wymagane skierowanie: „Do Poradni Logopedycznej w warunkach domowych„)

Usługi komercyjne (płatne)

Psychologiczne:

 • Porada psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna (dzieci / młodzież / dorośli)
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoterapia małżeńska

Logopedyczne:

 • Porada logopedyczna
 • Porada logopedyczna w domu pacjenta

Terapia Integracji Sensorycznej (SI):

 • Diagnoza z opinią (3 spotkania)
 • Terapia SI