Rehabilitacja

Świadczenia w zakresie rehabilitacji to:

  • Integracja sensoryczna
  • Terapia wad postawy
  • Rehabilitacja dzieci

Personel:

  • Justyna Boczkowska: fizjoterapeutka (absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studia I stopnia i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi studia II stopnia), terapeutka Integracji Sensorycznej (I i II stopień). Ukończyła również studia podyplomowe kwalifikacyjne: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu – oligofrenopedagogika ( Idkp Edukacja w Warszawie) oraz studia doskonalące Geriatria i opieka długoterminowa (MCKP Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Obecnie pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w tym z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa) w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych UŚMIECH DZIECKA w Mszczonowie oraz jest wykładowcą w Podkowiańskiej Wyższej Szkole Medycznej i w Policealnej Szkole Medycznej dla Młodzieży przy Collegium Masoviense w Żyrardowie.