Pomoc psychologiczna

W ramach pomocy psychologicznej świadczymy następujące usługi medyczne:

 • Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
 • Terapia psychologiczna dla dorosłych
 • Psychoterapia dla dzieci i młodzieży
 • Psychoterapia dla dorosłych
 • Terapia Rodzin
 • Terapia par/małżeństw
 • TUS – trening umiejętności społecznych

Personel:

 • Magdalena Bylica-Pawlak: psycholog, absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Odbyła kurs specjalizacyjny z psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, prowadzi psychoterapię dla dorosłych.
 • Monika Kupis: ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. Ma około 15-letnie doświadczenie w pracy klinicznej, głównie w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych. Ukończyła również 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, aktualnie ubiega się o certyfikat psychoterapeuty PTP. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
  Ukończyła również inne szkolenia w tym m.in: kurs I i II stopnia na terapeutę integracji sensorycznej zakończony certyfikatem PSTIS; Terapia ręki; Stosowana analiza zachowania (ABA) – terapia dla dzieci z autyzmem. Spektrum.
 • Joanna Łupińska-Dorn: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, pediatra.
 • Renata Naworska: magister psychologii, psychoterapeutka.
  Kwalifikacje zdobyła w Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, w Studium Terapii Rodzin oraz podczas wielu kursów i szkoleń specjalistycznych. Obecnie uczestniczy w całościowym szkoleniu systemowo-psychodynamicznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  Doświadczenie zawodowe zdobyła i rozwija od ponad 10 lat w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami na stanowisku psychologa w szkole, w specjalistycznej poradni rodzinnej oraz w organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą młodym dorosłym. Odbyła staż kliniczny w placówkach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
  Prowadzi terapię rodzin, terapię par oraz indywidualną psychoterapię dorosłych i młodzieży w podejściu systemowo-psychodynamicznym.
  Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Maciej Piekarski: psycholog, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, psychologii transportu, pedagogiki specjalnej (rewalidacji) oraz oligofrenopedagogiki. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności kończąc studia podyplomowe oraz odbywając liczne kursy, szkolenia i staże (m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na całodobowym oddziale diagnostyczno-terapeutycznym).
  Terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Hubert Szczepaniak: ukończył studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na specjalności psychologia kliniczna (moduły specjalizacyjne z psychoterapii zaburzeń nerwicowych i osobowości, oraz psychologicznej diagnozy klinicznej). Psychoterapeuta Uzależnień (nr certyfikatu 1538). Terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Zarówno w czasie studiów jak i po ich zakończeniu stale poszerza swoją wiedzę odbywając liczne szkolenia, oraz staże (min. w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Psychiatrycznym, oraz Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień). Prezes Stowarzyszenia Pedagogiczno-Psychologicznego “Vademecum” na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, członek stowarzyszenia „INTRA” oraz „Wspólnota Żyrardowa”. Autor oraz realizator wielu projektów na rzecz dzieci i młodzieży. W swojej pracy zawodowej zajmuje się m.in. diagnozą, konsultacjami i psychoterapią uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotyna, hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od komputera i zakupów). Pracuję z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Prowadzi psychoterapie indywidualną i grupową w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.
 • Hanna Barlak: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży.

Świadczenia w ramach NFZ i prywatnie.