Logopedia dla dzieci i dorosłych

Logopedia to nauka zajmująca się badaniem procesów komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju oraz korygowaniem wad i zaburzeń mowy. Zakres działań terapeutów mowy stale się poszerza, dlatego oprócz usuwania prostych wady wymowy logopedzi zajmują się także złożonymi problemami w komunikacji człowieka.

Czym zajmuje się logopeda?

W powszechnym rozumieniu logopeda zajmuje się diagnostyką, a następnie leczeniem wad wymowy. Poprzez analizę mowy, definiowanej jako przekazywanie i odbieranie informacji z otoczenia, wykrywa zaburzenia i wdraża zindywidualizowany plan leczenia. Biorąc pod uwagę, że mowa jest częścią nas samych, terapeuta musi działać w sposób kompleksowy i nie myśleć o problemie w rozumieniu jednostkowym, tylko skupić się na leczeniu człowieka. Skuteczna terapia mowy wymaga interdyscyplinarnego podejścia i wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz medycyny.
Co istotne, logopedzi pracują z różnymi grupami pacjentów – dziećmi z prostymi wadami wymowy, niedosłyszącymi, jąkającymi się, pacjentami chorymi na autyzm i zespół Aspergera oraz osobami dwujęzycznymi. Logopedów odwiedzają także osoby dyslektyczne.

Logopedia – terapia dzieci i dorosłych

Wbrew pozorom z pomocy logopedów nie korzystają wyłącznie dzieci. Terapia mowy obejmuje zarówno korekcję wad wymowy i stymulowanie mowy opóźnionej u najmłodszych pacjentów, jak i likwidowanie symptomów zaburzonej komunikacji i rehabilitację mowy po wypadkach u osób w wieku dojrzałym. Do najważniejszych zadań terapeutów należą:

  • porady logopedyczne,
  • prowadzenie terapii korekcyjnej po uprzednim zdiagnozowaniu i ustaleniu schematu leczenia pacjenta,
  • profilaktyka logopedyczna mająca na celu zniwelowanie lub zredukowanie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci,
  • prowadzenie zajęć z zakresu rozwoju psychomotorycznego,
  • współpraca z rodzicami, opiekunami i nauczycielami dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia komunikacyjne,
  • przeprowadzanie badań logopedycznych,
  • dobór narzędzi badawczych do prawidłowej diagnostyki i terapii mowy,
  • ocena stanu rozwoju mowy i dysfunkcji komunikacyjnych,
  • ocena i interpretacja wyników badań empirycznych i porównawczych.

Jak przebiega terapia logopedyczna?

Standardowa wizyta terapeutyczna trwa ok. 30 minut. W tym czasie logopeda sprawdza stopień opanowania zadanych ćwiczeń, wprowadza nowy materiał, przeprowadza zajęcia relaksacyjne i podsumowuje spotkanie (rekapitulacja). Efekty terapii zależą m.in. od rodzaju wady, częstotliwości wykonywania ćwiczeń przez pacjenta, jego zaangażowania oraz doboru odpowiedniego planu terapeutycznego. Nawet minimalne osiągnięcia są dobrym pretekstem do pochwał.
Dzięki regularnemu uczęszczaniu na zajęcia można wyeliminować wszelkie nieprawidłowości rozwojowe oraz ukształtować prawidłową mowę. Pamiętajmy jednak, że osiągnięcie upragnionych rezultatów wymaga czasu – jednorazowa wizyta terapeutyczna nie wyleczy zaburzeń mowy.